Welkom op website natuur op kerkterreinen

Kerkterreinen zijn door bebouwing en oud monumentaal groen vaak markante elementen in het landschap. Door een combinatie van rust, stenige milieus en oude bomen zijn het ecologisch gezien vaak zeer interessante terreinen. Om de betekenis van deze terreinen voor planten en dieren weer te geven zijn op deze website een aantal inventarisatieverslagen gepubliceerd.